Proiect educational de informare si comunicare pentru sanatate destinat liceelor si scolilor postliceale sanitare din Municipiul Bucuresti, derulat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Regulament concurs

Societatea Romana de Cardiologie desfasoara, cu sprijinul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, un program educational de informare si comunicare pentru sanatate. Programul se refera la informare asupra hipertensiunii arteriale si se adreseaza elevilor de liceu din Bucuresti. Acestia pot participa fie individual, fie ca echipa, putand coopta si alti elevi de liceu chiar si din alte orase. Un singur elev poate fi autorul principal al proiectului.

Agentia Roland Kunst Consultants SRL, cu sediul social în jud.Ilfov, sat.Corbeanca, com.Corbeanca, str.Iepurașului nr.6A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. de ordine J23/920/2012, CUI RO30046590, reprezentată de d-na Sorana Kunst, Administrator, este responsabila de organizarea si derularea in bune conditii de calitate si de securitate a proiectului educational si a concursului.

COMPONENTE:
Proiectul educational “Masoara-ti tensiunea arteriala! #PentruCaAsaSpunEu!” are doua componente:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROIECTULUI. DURATA
1. Proiectul si concursul “Masoara-ti tensiunea arteriala! #PentruCaAsaSpunEu!” (numit in cele ce urmeaza Concurs/Proiect educational), este organizat de catre Societatea Romana de Cardiologie, cu sediul in Strada AVRIG nr. 63 BUCURESTI SECTOR 2 avand cod fiscal RO5679116, reprezentata de doamna Florentina Jugureanu in calitate de Director Executiv, denumita in continuare Organizator.

1.2. Proiectul si concursul se vor derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Proiectul este organizat si se desfasoara in Municipiul Bucuresti, exclusiv prin intermediul paginii oficiale a campaniei de informare asupra hipertensiunii arteriale a Societatii Romane de Cardiologie: www.pentrucaasaspuneu.ro si a paginii de Facebook asociate (https://www.facebook.com/events/374036734011154/ – Masoara-ti tensiunea arteriala) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei. Scopul Concursului este de a creste nivelul de informare al tinerilor asupra propriei sanatati si a sanatatii celor dragi, sa incurajeze implicarea in viata unei comunitati pentru imbunatatirea starii de bine, dar si sa ii ajute sa exploreze profesii diverse si sa isi dezvolte abilitati. Proiectul se finalizeaza prin recompensarea participantilor, conform acestui regulament (sectiunea 4 Premiile Concursului).
1.3. Concursul se va desfasura in perioada 1 martie – 31 aprilie
1.4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.5. Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare ale Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. La acest proiect educational pot participa individual sau in echipa elevi ai claselor IX-XII din cadrul liceelor din municipiul Bucuresti, conform acordului de colaborare incheiat intre Societatea Romana de Cardiologie si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.
2.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa raspunda cerintelor de redactare a unei actiuni de informare asupra hipertensiunii arteriale, adresata unei micro comunitati, conform anexei 1 ce reprezinta formularul de inscriere a acestei propuneri (acest formular se gaseste in format electronic, interactiv, la adresa https://www.pentrucaasaspuneu.ro/inscriere-in-concurs/
2.3. Participarea la proiect si concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.
2.4. Participantilor la proiect si concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor necesare de participare la desfasurarea proiectului si concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Concurs). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
2.5. Castigatorii desemnati in urma votului public sunt beneficiarii premiului atribuit si nu pot ceda sau vinde drepturile asupra premiului castigat altor persoane.
2.6. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs utilizand o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
2.7. Prin participarea la Proiect si concurs, Participantii si, dupa caz, parintele/tutorele legal, sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala a participantilor.
2.8. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
· Inscrierile necorespunzatoare bazate pe completarea sau oferirea unor date false sau neconforme cu realitatea;
· Inscrierile necorespunzatoare ce contin materiale ce nu apartin de drept Participantului sau;
· Erori tehnice independente de vointa Organizatorului si care se datoreaza furnizorilor de internet;
· Defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet sau ale platformei Facebook.
· Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii pe perioadele de trafic intens;
· Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu participarea lor la acest Proiect si Concurs.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI
3.1. Pentru a participa la Concurs, persoanele interesate trebuie sa:
– sa acceseze site-ul public www.pentrucaasaspuneu.ro, sa consulte descrierea proiectului educational [https://www.pentrucaasaspuneu.ro/proiect-educational-pilot/] si materialele incarcate in pagina Biblioteca [https://www.pentrucaasaspuneu.ro/biblioteca-proiect-educational/];
– sa completeze formularul de inscriere [https://www.pentrucaasaspuneu.ro/inscriere-in-concurs/] a proiectului conform indicatiilor, completand toate campurile si incarcand afisul/materialul grafic realizat;
– sa completeze corect detaliile prin care poate fi contactat (email si numar de telefon)
– sa confirme ca au citit acest Regulament si sa fie de acord cu mentiunile acestuia
– sa confirme ca nu au utilizat elemente fara sa detina drepturi de autor. Se accepta utilizarea unor elemente realizate de terte parti daca se pastreaza watermark sau daca se ataseaza permisiunea autorului.
– sa inscrie proiectul in perioada dedicata intre 27 martie si 15 aprilie;
– proiectele pot fi inscrise prin formular [https://www.pentrucaasaspuneu.ro/inscriere-in-concurs/] pana la ora 23:00 a zilei de 15 aprilie 2021.
– se pot solicita date aditionale de la participanti pentru a identifica proiectul, daca este cazul.

3.2. In termen de 2 zile lucratoare de la terminarea perioadei de inscriere, Agentia va face o verificare a mesajelor de raspuns primite. Vor fi descalificate mesajele de raspuns care nu intrunesc cerintele enuntate; in pagina de Facebook [https://www.facebook.com/Masoara.tensiunea/] pe care se va desfasura votul public (prin like) vor intra doar propunerile primite ce raspund, conform mecanismului de concurs, la cerintele enuntate in anexa 2.
3.3. Pentru a fi validata inscrierea unui participant in Concurs, acesta trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus.
3.4. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE CONCURSULUI
In cadrul acestei Campanii se acorda 2 tipuri de premii.
Toti participantii validati primesc diplome de recunoastere din partea Societatii Romane de Cardiologie. Primii 10 clasati vor primi cate un tensiometru de brat marca Omron. Primul clasat este recompensat si cu o camera video GoPro Hero, cu ajutorul careia va putea pune in practica multe initiative de comunicare in comunitatea sa. Toate proiectele validate vor primi, pe parcursul anului 2021, consultanta tehnica pentru implementare (exclusiv costuri directe) din partea Agentiei.
Premiile se acorda in urma numararii aprecierilor pozitive primite prin vot public (like pe Facebook), la finalul Concursului, conform sectiunii 5 de mai jos.

La predarea premiului se va completa de catre Agentie impreuna cu castigatorul sau, in cazul castigatorului minor, cu parintele ori tutorele legal, un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

SECTIUNEA 5. VALIDAREA CASTIGATORILOR si ACORDAREA PREMIILOR
5.1. In termen de 2 zile lucratoare de la incheierea perioadei de inscriere a proiectelor, Agentia va finaliza lista ce contine toate inscrierile validate conform art.3.2 de mai sus si va incarca pe pagina de Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala proiectele validate (materialul grafic ca poza si descrierea de la primul punct din formularul de inscriere drept descriere a acestuia). Lista ce cuprinde autorii proiectelor inscrise, linkurile catre locatia acestora pe Facebook, precum si datele autorilor, va fi comunicata imediat Organizatorului.
Proiectele sunt validate in functie de respectarea indicatiilor din formularul de inscriere. Vor fi respinse lucrarile grafice care contin greseli gramaticale in cadrul textului, cele care nu raspund standardelor etice, care nu respecta drepturile de autor (conform verificarilor efectuate de catre Agentie). In cazul lucrarilor unde erorile sunt judecate a fi minore si nu din rea vointa, organizatorul poate decide acordarea unei a doua sanse si autorul are 48 de ore pentru remediere si retrimitere. Autorul va primi astfel instiintare prin email cu privire la aceasta, pe adresa de contact specificata in formularul de inscriere.

5.2.In termen de 1 zi lucratoare de la incheierea perioadei de vot, Agentia va anunta liceul la care este elev fiecare castigator pentru a valida identitatea acestuia. In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea perioadei de vot si dupa validarea identitatii castigatorilor, Agentia va trimite cate un mesaj privat castigatorilor desemnati prin vot public, prin email sau prin telefon la detaliile de contact introduse la inscriere. In acest mesaj i se va comunica castigatorului ce premiu i-a fost acordat si cate aprecieri a primit proiectul sau, precum se vor face si demersurile necesare predarii premiului. Ulterior este publicat un anunt tip post pe pagina de facebook Masoara-ti tensiunea arteriala prin care sunt anuntati castigatorii.

5.3.Imposibilitatea validarii identitatii castigatorilor sau dovedirea unei identitati false, atrage dupa sine neacordarea premiului. In acest caz este selectat urmatorul clasat.

5.4.Dupa validarea castigatorului concursului, Agentia va publica numele castigatorilor pe pagina de Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala
5.5. Premiul va fi predat castigatorului de catre Organizator, prin intermediul Agentiei. Astfel elevul, sau, in cazul minorilor, parintele ori tutorele legal, va prelua premiul si va semna de asemenea procesul verbal de predare-primire.
5.6. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alt/alte bunuri. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (refuzul insemnand ca acesta nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform dispozitiilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator (in ordine, dintre urmatorii clasati in urma votului). In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul ramas neacordat.

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului – operata de catre Agentie, in calitate de imputernicit al Organizatorului. Datele cu caracter personal vor fi stocate: in cazul Participantilor, pana la desemnarea castigatorilor Campaniei, iar in cazul castigatorilor, pentru o perioada egala cu durata stabilita de lege privind pastrarea in evidenta a documentelor financiar-contabile.

6.2.Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa sediului social, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

6.3. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inscrierea in Concurs, identificarea si inregistrarea castigatorilor.
6.4. Prin inscrierea minorilor si participarea acestora la Concurs, reprezentantii legali ai Participantilor minori (parinti/tutori) isi exprima acordul cu privire la furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor si ale lor catre/de catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentie, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator.
6.5. Participarea la Proiect si Concurs reprezinta acordul Participantilor in calitate de posibili castigatori, in legatura cu faptul că numele acestora vor fi facute publice in conformitate cu legislatia in vigoare si vor fi utilizate de Organizator in scopul Concursului, fara niciun fel de plata aferenta.
9.10 Datele castigatorilor vor fi pastrate in contabilitatea Organizatorului, conform legislatiei fiscale in vigoare.
9.11 Prin participarea la Concurs, Participantii declara pe proprie raspundere ca materialul scris va fi realizat de către acestia pe parcursul participarii la Concurs si va fi incarcat de acestia pe website-ul www.pentrucaasaspuneu.ro si pagina Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala.
9.12. Prin participarea la Concurs, Participantii declara, de asemenea, ca sunt de acord ca materialul scris poata fi utilizat de Organizator si facut public pe pagina de profil Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala ! fara limitari de perioada si teritoriu de difuzare, fara pretentii financiare ori de alta natura din partea Participantilor.
9.13. Participantii declara, de asemenea, ca au fost informații cu privire la prevederile Regulamentului si ca sunt de acord cu procesarea de catre Organizator a datelor obtinute in scopul Concursului.

SECTIUNEA 7. Dreptul de autor
7.1. Participantii vor fi personal raspunzatori pentru orice consecinte directe sau indirecte care ar putea decurge din publicarea elemente din cadrul propunerii care nu sunt originale sau care nu sunt acoperite de drepturi de autor.
7.2. Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord cu transmiterea catre Organizator a tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra materialelor scrise/inscrise in Concurs, așa cum sunt acordate de legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe si autorizeaza in mod expres utilizarea/reproducerea/distribuirea/retransmiterea/comunicarea publica a acestora de catre Organizator în scopul desfasurarii Concursului, fara ca Organizatorul sa datoreze niciun fel de compensatie financiara în legatura cu acestea.

SECTIUNEA 8. MINORII
8.1 Minorii pot participa la Concurs doar cu acordul reprezentatului lor legal. Acest acord se exprima prin selectarea si completarea campurilor necesare pe pagina formular de inscriere [https://www.pentrucaasaspuneu.ro/inscriere-in-concurs/]
8.2 Intrucat prezentul Proiect si Concurs se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 13 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA REPREZENTANTULUI LOR LEGAL. Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale care asigura valabilitatea lor.

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA
9.1. In intelesul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE
10.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Proiect si Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Proiectului si Concursului se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: strada Avrig nr. 63 Bucuresti sector 2, Bucuresti sau office@cardioportal.ro pana la data publicarii castigatorilor. Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie referitoare la participarea la Concurs, validarea castigatorilor si atribuirea premiului.
10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Proiect si Concurs.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1. Agentia se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.
11.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 12. DIVERSE
12.1. Prin participarea la Proiect si Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
12.2. Campania nu este sponsorizata, sustinuta sau administrata de, sau in asociatie cu Facebook. Participantii la acest Proiect si Concurs inteleg ca informatiile furnizate de catre ei sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu acest Proiect si Concurs, urmeaza a fi adresate conform art 8.2 de mai sus.
12.3. Proiectul si Concursul pot inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Proiectul, dupa anuntarea prealabila a publicului.
12.4. Regulamentul Concursului este publicat pe www.pentrucaasaspuneu.ro si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Concursului.

ANEXA nr. 1
La Regulamentul Oficial al Concursului – “Masoara-ti tensiunea arteriala! #PentruCaAsaSpunEu”

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
Societatea Romana de Cardiologie, actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare a premiului castigat) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Concurs.
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
Asociatia Societatea Romana de Cardiologie, cu sediul în AVRIG nr. 63 BUCURESTI SECTOR 2 având cod fiscal RO5679116, reprezentat(ă) de Florentina Jugureanu, Director executiv denumita in continuare Organizator,
prin intermediul Roland Kunst Consultants SRL cu sediul in cu sediul social în jud.Ilfov, sat.Corbeanca, com.Corbeanca, str.Iepurașului nr.6A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. de ordine J23/920/2012, CUI RO30046590, reprezentată de d-na Sorana Kunst, Administrator, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
Email: sorana.kunst@accompaniate.ro; adresa de corespondenta: jud.Ilfov, sat.Corbeanca, com.Corbeanca, str.Iepurașului nr.6A.

Datele personale sunt prelucrate de catre Operator in vederea:
– desemnarii si validarii castigatorilor;
– atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
– incheierea procesul-verbal de predare primire aferent premiului/lor revendicate.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:
a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcarfi, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora ( interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR);
b) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment.
Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal.
Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.
Dupa incheierea Concursului, datele cu caracter personal ale Participantilor sunt pastrate pentru o perioada 3 luni, dupa care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa incheierea campaniei, astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru indeplinirea obligatiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate.

6. Drepturile persoanei vizate
In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.
Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.
Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Asociatia Societatea Romana de Cardiologie, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.
Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Asociatiei Societatea Romana de Cardiologie, situat in strada Avrig nr 63, sector 2, Bucuresti.

7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
In conformitate cu prevederile legale aplicabile, colectarea si procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice minori cu varsta sub 18 ani este facuta prin completarea formularului de consimtamant de catre parintii, tutorii sau responsabilii legali ai minorului respectiv, prin care isi dau acordul cu privire la scopurile pentru care sunt de acord sa fie procesate datele cu caracter personal ale minorilor cu varsta sub 18 ani. In acest sens, se poate solicita parintelui/tutorelui/responsabilului legal al minorului sub 18 ani sa faca dovada statutului sau de parinte / tutore / responsabil legal prin prezentarea cartii de identitate. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Prin inscrierea in Concurs, Participantul confirma urmatoarele: a) Daca Participantul este minor cu varsta intre 14 – 18 ani: i. exista acceptul reprezentantului sau legal cu privire la participarea sa in Concurs ii. faptul ca atat el, cat si reprezentantul sau legal au citit Regulamentul Oficial si au inteles mecanica participarii in Campanie; iii. acordul sau si al reprezentantului sau legal pentru colectarea si procesarea datelor sale cu caracter personal ca Participant in Concurs, pentru validarea in calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea desemnarii sale ca si castigator, si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului. b) Daca Participantul este major: i. luarea la cunostinta si acceptarea Regulamentului Oficial, precum si acordul pentru colectarea si procesarea datelor sale personale si inregistrarea acestora in baza de date a Organizatorului, in scopul validarii in calitate de castigator si acordarea premiului, in eventualitatea unui castig si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrierile minorilor in cazul carora se constata ca au fost trimise fara acordul reprezentantilor lor legali

8. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Date de contact: Responsabil cu Protectia datelor: e-mail: sorana.kunst@accompaniate.ro; adresa de corespondenta: in Strada Iepurasului nr 6A, Corbeanca, Ilfov.

ANEXA nr 2
Formularul de inscriere a proiectului
Acest formular este disponibil pentru inscrierea proiectelor, in format electronic, la adresa https://www.pentrucaasaspuneu.ro/inscriere-in-concurs/

Liceeni din Bucuresti, va multumim ca acceptati provocarea noastra si astfel, impreuna, vom putea construi comunitati mai informate si mai sanatoase! Abia asteptam sa vedem la ce actiuni v-ati gândit si sa va sprijinim sa le puneti in aplicare.
Va invitam sa completati formularul de mai jos, sa incarcati materialul grafic pregatit si sa inscrieti proiectul in concurs.

Atentie! Vor fi validate si astfel afisate spre votare doar proiectele care raspund cerintelor si care sunt trimise pana la ora 23.00, ….. 2021.

Nota: toate cerintele din campurile de mai jos sunt descrise si exemplificate in documentele ”Despre comunicare pentru sanatate” si ”Despre comunicare vizuala” aflate in pagina Biblioteca – https://www.pentrucaasaspuneu.ro/biblioteca-proiect-educational/

AUTOR
Nume:
Prenume:
Liceul:
Clasa:
Email:
Telefon:

Alt autor (in cazul unei echipe)

Descrieti in 2-3 fraze proiectul dvs.: la ce fel de actiune v-ati gândit, cui i se adreseaƶa, ce schimbare credeti ca va aduce si ce anume va motiveaza sa il faceti.
(min 200, max 500 de caractere)
*Continutul acestei casete va fi afisat impreuna cu materialul grafic, pentru vot public, pe pagina Facebook Masoara-ti tensiunea arteriala!

CUI I SE ADRESEAZA ACTIUNEA DE COMUNICARE

Descrieti in detaliu comunitatea pentru care ati gandit actiunea: numar de persoane, vârsta, ocupatie, resedinta, atitudine fata de sanatate si fata de hipertensiunea arteriala, deschiderea fata de diverse actiuni, etc
(max 1000 de caractere)

Ce schimbare va asteptati sa aduca actiunea dumneavoastra in viata persoanelor si a comunitatii respective? (gânditi-va la aspecte pe termen scurt)
(max 500 de caractere)

Care sunt provocarile la care va asteptati in ceea ce priveste implementarea, cum considerati ca ar fi primita in comunitate propunerea dvs, pentru ce aspect legat de implementare simtiti ca aveti nevoie de mai mult suport din partea unor specialisti.
(max 1000 de caractere)
*Continutul acestor casete nu este afisat public, serveste numai pentru validarea propunerii si este relevant in vederea acordarii de suport pentru implementare

ACTIUNI SI INSTRUMENTE DE COMUNICARE

Descrieti aici, in ordinea desfasurarii, principalele actiuni la care va ganditi, precum si pasii premergatori.
Va puteti ajuta de tabelul recomandat in ghidul „Despre comunicare pentru sanatate” si puteti sa il copiati direct aici dupa ce l-ati completat in prealabil intr-un fisier pe computerul dvs.
(min 2000, max 6000 de caractere)

MATERIAL GRAFIC DE INFORMARE
Incarcati aici vizualul pregatit pentru actiunea de informare la care v-ati gandit.
Fisierul trebuie salvat jpg si nu poate avea mai mult de 5 MB

———-
Am 18 ani impliniti / Nu am 18 ani impliniti
(daca se bifeaza am 18 ani, atunci campurile de mai jos pot fi completate de catre elev)
(daca se bifeaza nu am 18 ani, atunci apare un camp unde trebuie incarcat acordul semnat de parinte/tutore legal)

„am 18 ani”:
Confirm ca in elaborarea proiectului nu au fost utilizate elemente grafice sau fotografii fara drepturi de autor
Da, sunt de acord ca identitatea mea sa fie facuta publica in asociere cu proiectul inscris sa fiu contactat prin adresa de email sau numarul de telefon introduse

Da, am citit regulamentul concursului si sunt de acord cu acesta.
Daca nu ati citit regulamentul concursului, acesta este disponibil aici: https://www.pentrucaasaspuneu.ro/regulament-concurs/

„nu am 18 ani”:
Va rugam sa completati urmatoarele campuri, in calitate de parinte/tutore legal al elevului autor al proiectului inscris in concurs

Nume:
Prenume:
Email:
In calitate de: (parinte | tutore legal) al elevului / elevei: (nume si prenume elev)
Confirm ca in elaborarea proiectului nu au fost utilizate elemente grafice sau fotografii fara drepturi de autor
Da, sunt de acord ca elevul .. (nume si prenume elev)., sa participe la concurs, sa ii fie facuta publica identitatea in asociere cu proiectul inscris sa fie contactat prin adresa de email sau numarul de telefon introduse in acest formular
Da, am citit regulamentul concursului si sunt de acord cu acesta.
Daca nu ati citit regulamentul concursului, acesta este disponibil aici: https://www.pentrucaasaspuneu.ro/regulament-concurs/

Va rugam sa incarcati aici poza declaratiei pe proprie raspundere prin care sunteti de acord cu cele de mai sus, dupa ce ati semnat-o. Template declaratie disponibila aici
[text declaratie:
Subsemnatul, parinte/tutore legal al elevei / elevului ….. din clasa …… la liceul ……… declar ca sunt de acord cu participarea acesteia/acestuia in proiectul si concursul Masoara-ti tensiunea arteriala! PentruCaAsaSpunEu! organizat de catre Societatea Romana de Cardiologie. Sunt de acord ca identitatea sa sa fie facuta publica in asociere cu proiectul inscris si sa fie contactat prin adresa de email sau numarul de telefon introduse in formularul de participare online. Am citit regulamentul concursului si sunt de acord cu acesta.
Nume
Data
Semnatura]

Va multumim pentru energie si imaginatie! Nu ezitati sa tineti aproape resursele din Biblioteca proiectului si sa solicitati suport la adresa educatie@pentrucaasaspuneu.ro

O campanie de informare si constientizare asupra hipertensiunii arteriale, dezvoltata de catre Societatea Romana de Cardiologie.